Jeugdstrafrecht

Iedere minderjarige die bij de kinderrechter moet verschijnen voor een strafbaar feit heeft recht op een advocaat. Ditzelfde geldt ook voor de meeste gevallen waarin de minderjarige een transactie aangeboden krijgt door de Officier van Justitie. Tijdens het gehele traject worden de minderjarige en zijn of haar ouders door ons goed voorgelicht en begeleid. Samen werken we toe naar een zo gunstig mogelijke uitkomst voor (de toekomst van) de minderjarige.