Cassatie

De mogelijkheid bestaat dat u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank en dat u hiertegen in hoger beroep bent gegaan. Uw zaak is dan opnieuw behandeld door het gerechtshof. Als u ook met die uitspraak niet tevreden bent kan uw zaak in laatste instantie aan de Hoge Raad worden voorgelegd, het zgn. cassatieberoep. Niet alle zaken zijn hiervoor geschikt. De Hoge Raad onderzoekt namelijk niet opnieuw de feiten uit uw zaak. De Hoge Raad kijkt slechts of het gerechtshof in zijn uitspraak het recht juist heeft geïnterpreteerd en toegepast en of dit voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd.

In cassatie is rechtsbijstand door een advocaat verplicht, u kunt de procedure niet zelf voeren. Wij kijken graag voor u of uw zaak geschikt is om aan de Hoge Raad voor te leggen. Als dit het geval is, dienen wij vervolgens voor u een cassatieschriftuur in. Een procedure bij de Hoge Raad wordt in de regel schriftelijk gevoerd en kent dus geen zittingen.